Kilder
Som kilder for denne oversikten er brukt følgende
En rekke aviser fra Nasjonalbibliotekets samling
Norges fotball-leksikon, bind 1
Norges fotball-leksikon, bind 2
RSSSF
statistikk.til.no
Valg som er gjort
Jeg har gjort noen valg når jeg har utarbeidet denne oversikten, og vil kort oppsummere noen av dem her.
Jeg har ikke tatt med kvalifiseringskamper, kvalifiseringsrunder eller såkalte «prøverunder»
For klubber som har skiftet navn har jeg stort sett holdt meg til det siste navnet.
Ved fusjoner har jeg brukt det nye navnet der den ene fusjonsparten ikke har hatt noe særlig deltakelser før fusjonen.
For klubben «King» fra Narvik har jeg spesifisert at det er en klubb fra Narvik, ettersom det fins en nyere klubb i Tjeldsund med samme navn.
Når det står bare Harstad er det snakk om Harstad IL. Når Harstad IL og Harstad SK har deltatt i samme runde er begge spesifisert.
Jeg har etter beste evne prøvd å få korrekte data for både hvem som hadde hjemmebane og hvilken dato kampen gikk.
Spesielt for det sistnevnte kan det være tilfeller hvor kamper var flyttet fra «hovedrunden» søndag og ble spilt fredag eller lørdag uten at dette gjenspeiles i avisenes oppsummeringer.
Kontakt
Har du tilbakemeldinger eller har funnet noen feil, meld fra til meg på twitter.
@mariushelgaa